CBTT về việc thay đổi hình thức pháp lý, đổi tên và cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty
13-08-2021

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau:

Tiếp theo quyết định số 382/QĐ-UBCK của UBCKNN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Cổ phần thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, ngày 13/08/2021, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 129/GP-UBCK cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại ngày 10/08/2021. Theo đó:

  • Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
  • Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: JAPAN SECURITIES CO., LTD.
  • Tên viết tắt: JSI

Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_CBTT_Doi hinh thuc phap ly, doi ten va Giay phep moi