Báo cáo phân tích theo yêu cầu
24-12-2018

Các chuyên gia phân tích của JSI kết hợp chặt chẽ với khách hàng về nghiên cứu theo yêu cầu, kiểm tra kênh, Phân tích kỹ thuật, đáp ứng kịp thời và chính xác nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Đối với Báo cáo theo yêu cầu, JSI định vị đây là một dịch vụ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu riêng biệt mà các công ty chứng khoán khác chưa thể cung cấp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Trường hợp nhà đầu tư không được đảm bảo bởi bất kỳ công ty chứng khoán nào thì họ sẽ rất cần một báo cáo phân tích ban đầu. Đối với hầu hết các cổ phiếu, sẽ rất có lợi cho các nhà đầu tư khi được lọc ra các thông tin quan trọng mà họ quan tâm, để đáp ứng nhu cầu và đem lại giá trị gia tăng.

Do đó, để xem xét cung cấp dịch vụ này, JSI tìm ra nhu cầu thực sự của khách hàng với bảy mục tham khảo sau đây.
• Động lực giá trị chủ chốt
• Rủi ro
• Cơ hội tăng trưởng
• Thế mạnh kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ khác biệt
• Đối thủ cạnh tranh
• Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài
• Lợi nhuận cổ đông