THÔNG BÁO

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản
đã thay đổi tên thành Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản từ ngày 10/8/2021.

Theo đó, khi NỘP/CHUYỂN KHOẢN tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán, Quý khách vui lòng thay đổi thông tin như sau:

Tên đơn vị thụ hưởng:  Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản

Số tài khoản và tên ngân hàng:

  • 0406.698.9898 – VIB Cầu Giấy
  • 0000.668.476 - BIDV Cầu Giấy
  • 0001.835.179 - BIDV Hà Thành
  • 1010.55.66.88 - MSB Đống Đa

Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản 101C…….. của <tên khách hàng>.

Trân trọng thông báo và cảm ơn!