Mở tài khoản

Quý Khách hàng có nhu cầu mở Tài khoản GDCK, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: Cụ thể như sau: Bước 1: Khách hàng cá nhân trong nước: Quý khách mang Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân còn hiệu lực đến Công ty Chứng khoán Nhật Bản tại: Tầng 14, Xem thêm

Giao dịch cổ phiếu

Để giao dịch cổ phiếu tại JSI, Quý khách hàng có các cách thức thực hiện giao dịch như sau: Đặt lệnh trực tiếp tại Quầy giao dịch của JSI Đặt lệnh qua điện thoại Đặt lệnh qua giao diện giao dịch trực tuyến I. QUY ĐỊNH VỀ KÝ QUỸ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Khi Xem thêm

Lưu ký chứng khoán

Quý Khách hàng có nhu cầu lưu ký chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản (JSI), vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: *** Trường hợp Khách hàng chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán tại JSI, xin vui lòng thực hiện các thủ tục mở tài khoản Xem thêm

Thực hiện quyền

I. Các loại quyền như tham dự họp ĐHĐCĐ, bỏ phiếu, nhận cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, nhận gốc và lãi trái phiếu, tách gộp cổ phiếu: Khi có thông báo cổ tức chính thức từ VSD, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản sẽ thông báo Xem thêm