CBTT về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động do thay đổi thông tin của Chủ sở hữu
06-12-2021

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau:

Ngày 06/12/2021, Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 108/GPĐC-UBCK cấp ngày 03/12/2021 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với nội dung thay đổi thông tin về chủ sở hữu như sau:

 

Tên chủ sở hữu Số Giấy CNĐKKD/Giấy phép Tỷ lệ nắm giữ
Aizawa Securities Group Co., Ltd. Giấy đăng ký kinh doanh số 0100-01-036574 do Chính phủ Nhật Bản cấp ngày 01/10/2021 100%

 

Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_CBTT_Giay phep dieu chinh Giay phep thanh lap va hoat dong so 108.GPDC-UBCK