Danh sách người hành nghề chứng khoán
02-01-2019

 

HỌ VÀ TÊN  

VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ QUỸ

Tsuyoshi Imai Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

002146/PTTC

Tomonori Tsuchiya Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nghiệp vụ

002452/PTTC

Nguyễn Thị Thu Trang Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản trị 003151/MGCK

002502/PTTC

Bùi Thị Hòa Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro

00073/MGCK

002443/PTTC 001788/QLQ
Bùi Thị Thanh Nhàn Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

002047/MGCK

002273/PTTC

001601/QLQ

Phạm Phương Thảo Nghiệp vụ Chứng khoán

003913/MGCK

Lê Thị Hồng Thúy Bộ phận Quản trị

005051/MGCK

Nguyễn Thị Hương Bộ phận Quản trị

005133/MGCK

Nguyễn Thúy Hằng Nghiệp vụ Chứng khoán

005130/MGCK

Nguyễn Thị Quyên Nghiệp vụ Chứng khoán

005131/MGCK

Tân Hoàng Tuấn Nghiệp vụ Chứng khoán

00364/MGCK

Tsugami Shoji Bộ phận phân tích 002510/PTTC