Danh sách người hành nghề chứng khoán
02-01-2019

 

HỌ VÀ TÊN  

VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ QUỸ

Tsuyoshi Imai Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

002146/PTTC

Tomonori Tsuchiya Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nghiệp vụ

002452/PTTC

Nguyễn Thị Thu Trang Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản trị 003151/MGCK

Bùi Thị Hòa Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro

00073/MGCK

002443/PTTC 001788/QLQ
Yokoyama Norio Bộ phận Tư vấn

01304/PTTC

Hiramoto Hiroshi Bộ phận Tư vấn

001763/PTTC

Yasuhiro Yanagida Bộ phận Tư vấn

002147/PTTC

Atsuhiko Haruyama Bộ phận Tư vấn

002142/PTTC

Bùi Thị Thanh Nhàn Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

002047/MGCK

002273/PTTC

001601/QLQ

Phạm Phương Thảo Nghiệp vụ Chứng khoán

003913/MGCK

Diệp Thị Thu Thủy Nghiệp vụ Chứng khoán

001403/MGCK

Lê Thị Hồng Thúy Bộ phận Quản trị

005051/MGCK