Ứng trước tiền bán chứng khoán

Nhằm hỗ trợ nhu cầu sử dụng nguồn vốn nhanh chóng, linh hoạt của Khách hàng, JSI cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán ngay sau khi khớp lệnh thay vì chờ tiền bán về tài khoản vào ngày T+2 theo quy định. Đối tượng khách hàng: Các khách hàng Việt Nam Xem thêm