Lịch sử phát triển
26-07-2023
 • 25/07/2023

  Thay đổi trụ sở chính: Tầng 7, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

 • 10/08/2021

  Chuyển đổi thành Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản với 100% sở hữu của Công ty Chứng khoán Aizawa tại Nhật Bản.

  (Vào ngày 01/10/2021, Công ty Chứng khoán Aizawa đổi mô hình thành Tập đoàn Chứng khoán Aizawa)


  28/01/2021

  Tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

 • 03/10/2019

  Được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh


  18/09/2019

  Tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng

 • 14/11/2018

  Thay đổi trụ sở chính: Tầng 14, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội


  16/10/2018

  Tăng vốn điều lệ từ 41 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng


  13/06/2018

  Trở thành công ty con của Công ty Chứng khoán Aizawa tại Nhật Bản

 • 11/03/2010

  Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản

 • 16/01/2009

  Thành lập với tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào

 
 
Tin tiếp theo