Quản lý tiền gửi
28-11-2023

Với phương châm tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý tiền gửi của khách hàng đầu tư chứng khoán, JSI luôn tự hào về sự minh bạch, đáng tin cậy trong việc quản lý tiền gửi của nhà đầu tư.

Chúng tôi cung cấp các phương thức quản lý tiền gửi hiệu quả, thuận tiện theo nhu cầu giao dịch của từng đối tượng khách hàng: Quản lý tiền tại JSI hoặc liên kết với Ngân hàng thương mại uy tín.

Quản lý tiền tại Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản

Tài khoản tiền gửi của Quý Khách hàng được quản lý trên tài khoản của JSI đặt tại Ngân hàng thương mại uy tín, chúng tôi cam kết minh bạch từng giao dịch của Quý khách thông qua việc kiểm soát bằng bảng sao kê độc lập của Ngân hàng.

  • Tài khoản được hưởng lãi suất không kỳ hạn (0,1%/năm), không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu.
  • Thực hiện giao dịch chứng khoán ứng trước tiền bán chứng khoán
  • Nộp tiền/ Chuyển tiền tại các điểm giao dịch BIDV, Maritimebank, VIB trên toàn quốc hoặc tại các Ngân hàng nơi Quý Khách hàng mở tài khoản.
  • Rút tiền tại trụ sở của JSI hoặc thực hiện thông qua Hệ thống giao dịch trực tuyến.

Quản lý tiền qua phần mềm kết nối với tài khoản Ngân hàng

Nộp/ rút tiền linh hoạt qua mạng lưới rộng khắp của Ngân hàng liên kết.

  • Tài khoản liên kết được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo biểu lãi suất của Ngân hàng liên kết, yêu cầu duy trì số dư tối thiểu theo quy định Ngân hàng.
  • Tài khoản tiền gửi của Quý Khách hàng được quản lý tại Ngân hàng liên kết.
  • Kết nối Tài khoản hoàn toàn miễn phí, liên thông trực tuyến với Tài khoản giao dịch chứng khoán.