Hướng dẫn nộp tiền

      I. KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC Đối với các tài khoản của Quý khách hàng do Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản quản lý tiền Quý khách vui lòng NỘP/CHUYỂN KHOẢN TIỀN vào tài khoản chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng Khoán Nhật Bản theo nội dung như sau: Tên đơn Xem thêm

Hướng dẫn ứng trước tiền bán

I. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN THÔNG THƯỜNG Lưu ý: Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (JSI) chỉ cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán đối với các khách hàng trong nước mở tài khoản giao dịch do JSI quản lý tiền. Để thực hiện ứng trước tiền bán chứng Xem thêm

Hướng dẫn chuyển tiền

I. KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC Để thực hiện chuyển tiền qua điện thoại hoặc qua phương thức trực tuyến Quý khách cần ký Hợp đồng giao dịch điện tử với Công ty TNHH Chứng Khoán Nhật Bản (JSI). Rút tiền, Chuyển khoản tiền tại Quầy/Điện thoại Khách hàng/Người được ủy quyền có nhu cầu RÚT Xem thêm

Hướng dẫn rút tiền

I. KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC Để thực hiện chuyển tiền qua điện thoại hoặc qua phương thức trực tuyến Quý khách cần ký Hợp đồng giao dịch điện tử với Công ty TNHH Chứng Khoán Nhật Bản (JSI). Rút tiền, Chuyển khoản tiền tại Quầy/Điện thoại Khách hàng/Người được ủy quyền có nhu cầu RÚT Xem thêm