Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp
24-12-2018

Thông qua mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, JSI luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng tổ chức có cơ hội tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp để có thể có cái nhìn bao quát và đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Dịch vụ hỗ trợ kết nối doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm:

  • Khảo sát thực tế công ty: hỗ trợ nhà đầu tư tới thăm quan hoạt động của doanh nghiệp và làm việc trực tiếp với Ban Lãnh đạo doanh nghiệp
  • Hội thảo qua điện thoại: hỗ trợ kết nối nhiều nhà đầu tư tại nhiều khu vực địa lý khác nhau với Ban Lãnh đạo doanh nghiệp thông qua mạng điện thoại.
  • Gặp gỡ nhà đầu tư: hỗ trợ doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng.