Ban lãnh đạo

Đội ngũ nhân sự Với đội ngũ quản lý trực tiếp người Nhật Bản có kinh nghiệm và trải nghiệm tại nhiều thị trường tài chính lớn trên thế giới như Nhật, Mỹ, Hồng Kông, London và các nước Châu Á… cùng đội ngũ nhân viên nghiệp vụ đạt chuẩn về trình độ, bằng cấp Xem thêm

Sơ đồ tổ chức

Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản được thực hiện theo Khoản a Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2019 bao gồm Chủ tịch công ty và Tổng giám đốc.   Chủ sở hữu là Công ty Chứng khoán Aizawa có trụ sở chính tại Nhật Xem thêm