Hướng dẫn nộp tiền
25-08-2021

      I. KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC

  1. Đối với các tài khoản của Quý khách hàng do Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản quản lý tiền

Quý khách vui lòng NỘP/CHUYỂN KHOẢN TIỀN vào tài khoản chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng Khoán Nhật Bản theo nội dung như sau:

Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản

Số tài khoản và tên ngân hàng: tham chiếu bảng bên dưới.

Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản 101C…….. của <tên khách hàng>.

STT

Tên Ngân hàng

Chi nhánh

Số tài khoản

1

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

CN Hà Thành

122.183.5179

2

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

CN Cầu Giấy

215.066.8476

3

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

CN Đống Đa

011.01.01.0556688

4

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

CN Hoàng Quốc Việt

021.704.066.989898

  1. Đối với các Quý khách hàng có tài khoản tiền được mở tại Ngân hàng và kết nối với tài khoản giao dịch chứng khoán tại JSI

Quý khách thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào Tài khoản của Quý Khách hàng tại Ngân hàng theo Hệ thống mạng lưới và quy định của Ngân hàng.

     II. KHÁCH HÀNG NƯỚC NGOÀI

Quý khách thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào Tài khoản góp vốn đầu tư gián tiếp (IICA) của Quý Khách hàng tại Ngân hàng theo Hệ thống mạng lưới và quy định của Ngân hàng.