Lịch sử phát triển

2023 2021 2019 2018 2010 2009 25/07/2023 Thay đổi trụ sở chính: Tầng 7, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 10/08/2021 Chuyển đổi thành Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản với 100% sở hữu của Công ty Chứng khoán Aizawa Xem thêm

Tổng quan

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (JSI) thành lập năm 2009 với tên gọi Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào, và sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản vào năm 2010. Từ năm 2021, JSI thuộc sở hữu 100% của Tập đoàn Chứng khoán Aizawa Xem thêm