Tổng quan

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (JSI) thành lập năm 2009 với tên gọi Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào, và sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản vào năm 2010. Từ năm 2021, JSI thuộc sở hữu 100% của Công ty Chứng khoán Aizawa Xem thêm

Lịch sử phát triển

2021 2019 2018 2010 2009 10/08/2021 Chuyển đổi thành Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản với 100% sở hữu của Công ty Chứng khoán Aizawa tại Nhật Bản 28/01/2021 Tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng 03/10/2019 Được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh 18/09/2019 Tăng vốn Xem thêm