Thực hiện quyền
25-08-2021

I. Các loại quyền như nhận cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, nhận gốc và lãi trái phiếu, tách gộp cổ phiếu:

Khi có thông báo cổ tức chính thức từ VSD, Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (JSI) sẽ thông báo tới các khách hàng nắm giữ chứng khoán được hưởng quyền thông qua hệ thống tin nhắn SMS hoặc email khách hàng đã đăng ký với JSI.

Vào ngày Đăng ký cuối cùng, JSI lập danh sách các khách hàng sở hữu chứng khoán được hưởng quyền và gửi lên VSD.

Vào ngày chi trả cổ tức hoặc ngày giao dịch cổ tức bằng cổ phiếu / cổ phiếu thưởng, JSI sẽ phân bổ tiền / chứng khoán vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng và thông báo bằng tin nhắn SMS hoặc email tới khách hàng.

II. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Khi có phát sinh quyền mua chứng khoán phát hành thêm, JSI sẽ gửi thông báo về việc sở hữu quyền mua của từng khách hàng thông qua tin nhắn SMS hoặc email. 

1 Thực hiện quyền mua:

Đối với các khách hàng có nhu cầu đăng ký mua chứng khoán, khách hàng có thể thực hiện bằng các hình thức sau:

1.1 Thực hiện quyền mua chứng khoán thông thường (trực tiếp tại JSI, qua điện thoại, email)

a. Thực hiện quyền bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản:

Bước 1:

Khách hàng có thể liên hệ với JSI theo số điện thoại (024)-37911818 (Khách hàng Nhật liên hệ với JSI theo địa chỉ email jsi@japan-sec.vn) hoặc mang CMND đến trụ sở JSI để đăng ký mua chứng khoán.

Nhân viên nghiệp vụ JSI tiến hành xác nhận thông tin khách hàng, kiểm tra số dư tài khoản và hướng dẫn khách hàng nộp/chuyển khoản tiền mua chứng khoán vào số tài khoản sau (nếu cần). 

Tài khoản thụ hưởng: Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản

Số tài khoản: 1221.0000.431565

Tại Ngân hàng: BIDV Chi nhánh Hà Thành

Nội dung: <Tên khách hàng>, tài khoản số <số tài khoản lưu ký> chuyển tiền đặt mua <số lượng> cổ phiếu <mã> phát hành thêm.

Ví dụ: Nguyễn Văn A, tài khoản 101C012345 chuyển tiền đặt mua 10,000 cổ phiếu VNM phát hành thêm.

Bước 2:

Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu thực hiện quyền mua chứng khoán, JSI sẽ kiểm tra và thực hiện quyền mua chứng khoán theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

b. Thực hiện quyền bằng cách trích tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán:

Khách hàng có nhu cầu thực hiện quyền mua (chuyển tiền mua chứng khoán phát hành thêm) bằng việc trích tiền trực tiếp từ tài khoản giao dịch chứng khoán có thể tới trực tiếp JSI, gọi điện thoại hoặc email tới JSI để đăng kí.

Đối với khách hàng tới trực tiếp đăng ký, khách hàng điền đầy đủ thông tin và ký vào Yêu cầu chuyển khoản theo mẫu của Công ty.

Đối với khách hàng yêu cầu qua điện thoại/email, chúng tôi sẽ lưu lại bằng chứng yêu cầu thực hiện lệnh của Quý khách và thực hiện làm lệnh chuyển tiền theo yêu cầu.

1.2. Thực hiện quyền mua chứng khoán trực tuyến:

Đối tượng: Các Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ đăng kí quyền mua chứng khoán trực tuyến theo Hợp đồng giao dịch điện tử với JSI.

Hướng dẫn thực hiện: Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn giao dịch trực tuyến, phần thực hiện quyền để tiến hành đăng ký quyền mua bằng tài khoản giao dịch trực tuyến.

2. Chuyển nhượng quyền mua:

Quý khách hàng có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm nếu không muốn hoặc không thể thực hiện quyền. Việc chuyển nhượng quyền mua này do khách hàng tự thỏa thuận với bên nhận chuyển nhượng về giá cả và phương thức thanh toán.

Quý Khách hàng chuẩn bị hồ sơ, điền đầy đủ, chính xác thông tin và ký kết vào các mẫu hồ sơ dưới đây:

  • Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (3 bản)
  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (3 bản)
  • CMND còn hiệu lực (nếu là khách hàng cá nhân) hoặc Đăng ký Kinh doanh (bản photo có công chứng) và Giấy Ủy quyền hợp pháp (nếu là khách hàng tổ chức) (1 bản)

Sau khi kiểm tra bộ hồ sơ đầy đủ, chính xác , nhân viên nghiệp vụ JSI sẽ hướng dẫn Khách hàng các thủ tục liên quan khác và thực hiện chuyển nhượng quyền mua với VSD sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của Khách hàng. 

Lưu ý: 

• Thủ tục chuyển nhượng quyền mua chứng khoán được thực hiện tại Công ty chứng khoán nơi Bên chuyển nhượng quyền mua có tài khoản giao dịch chứng khoán 

• Nếu Bên nhận chuyển nhượng quyền mua chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán thì phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một Công ty chứng khoán bất kỳ. 

• Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua phải được nộp trong thời hạn chuyển nhượng quyền mua theo quy định của Tổ chức phát hành.