Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp

Thông qua mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, JSI luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng tổ chức có cơ hội tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp để có thể có cái nhìn bao quát và đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Dịch vụ hỗ Xem thêm

Báo cáo phân tích theo yêu cầu

Các chuyên gia phân tích của JSI kết hợp chặt chẽ với khách hàng về nghiên cứu theo yêu cầu, kiểm tra kênh, Phân tích kỹ thuật, đáp ứng kịp thời và chính xác nhu cầu cụ thể của khách hàng. Đối với Báo cáo theo yêu cầu, JSI định vị đây là một dịch Xem thêm