Phân phối chứng chỉ quỹ mở
24-12-2018

Nhằm cung cấp cho các khách hàng các sản phẩm dịch vụ đa dạng trong lĩnh vực đầu tư tài chính, JSI đã nghiên cứu, tìm hiểu và lựa chọn hợp tác với các công ty quản lý quỹ uy tín tại Việt Nam để trở thành đại lý phân phối, thực hiện phân phối các chứng chỉ quỹ mở của các công ty Quản lý quỹ này tới các khách hàng có nhu cầu.

Giá trị NAV quỹ mở 

Các chứng chỉ quỹ mở JSI phân phối

Quỹ đầu tư MB Capital:

Quỹ đầu tư Bảo Việt: