Lưu ký chứng khoán
17-08-2021

Là thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), JSI cung cấp đầy đủ các dịch vụ về lưu ký chứng khoán tới các khách hàng. Chúng tôi cam kết quản lý tài khoản của Quý Khách hàng một cách an toàn, bảo mật, thực hiện lưu ký với thời gian nhanh chóng nhất.

Các dịch vụ lưu ký chứng khoán tại JSI gồm có:

  • Quản lý chứng khoán: Bao gồm Tái lưu ký chứng khoán, lưu trữ và giám sát thường xuyên chứng khoán
  • Thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán
  • Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán
  • Thực hiện quyền, thực hiện quyền mua trực tuyến
  • Chuyển khoản chứng khoán: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ danh mục chứng khoán sang tài khoản của chính khách hàng tại các Công ty chứng khoán khác.