Thông báo bảo trì hệ thống

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản xin thông báo lịch bảo trì hệ thống theo kế hoạch như sau:   – Thời gian: từ 17h00 ngày 20/11/2020 (Thứ Sáu) đến 0h00 ngày 23/11/2020 (Thứ Hai).    Trong quá trình bảo trì hệ thống, những dịch vụ và tính năng trên kênh giao dịch trực Xem thêm

Thông báo bảo trì hệ thống

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản xin thông báo lịch bảo trì hệ thống theo kế hoạch như sau:   – Thời gian: từ 18h00 ngày 30/10/2020 (Thứ Sáu) đến 0h00 ngày 02/11/2020 (Thứ Hai).    Trong quá trình bảo trì hệ thống, những dịch vụ và tính năng trên kênh giao dịch trực Xem thêm

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2020

Căn cứ Thông báo của Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 02/09/2020 như sau:   Sự kiện Ngày nghỉ giao dịch Ngày Quốc Khánh 02/09 Ngày 02/09/2020 (Thứ 4) Chúng tôi xin trân trọng thông báo Xem thêm

Thông báo bảo trì hệ thống

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản xin thông báo lịch bảo trì hệ thống theo kế hoạch như sau:   – Thời gian: từ 8h00 ngày 23/5/2020 (Thứ Bảy) đến 23h00 ngày 23/05/2020 (Thứ Bảy).    Trong quá trình bảo trì hệ thống, những dịch vụ và tính năng trên kênh giao dịch trực Xem thêm

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/04/2020 – 01/05/2020

Căn cứ Thông báo của Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 30/04/2020 – 01/05/2020 như sau:   Sự kiện Ngày nghỉ giao dịch Ngày Giải phóng miền Nam 30/04 và Ngày Quốc tế Lao động 01/05 Xem thêm

Thông báo lịch nghỉ giao dịch năm 2020

Căn cứ Thông báo của Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản trân trọng thông báo Lịch nghỉ Giao dịch năm 2020 như sau: Sự kiện Ngày nghỉ giao dịch Tết Dương lịch Nghỉ 01 ngày Thứ Tư, ngày 01/01/2020 (nghỉ theo Luật Lao động) Tết Âm lịch Xem thêm

Thông báo bảo trì hệ thống

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản xin thông báo lịch bảo trì hệ thống theo kế hoạch như sau:   – Thời gian: từ 17h00 ngày 13/12/2019 (Thứ Sáu) đến 00h00 ngày 15/12/2019 (Chủ Nhật).    Trong quá trình bảo trì hệ thống, những dịch vụ và tính năng trên kênh giao dịch trực Xem thêm

Thông báo nâng cấp hệ thống

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản xin thông báo lịch nâng cấp hệ thống theo kế hoạch như sau:   – Thời gian: từ 17h15 đến 22h00 ngày 27/09/2019 (Thứ Sáu).    Trong quá trình nâng cấp hệ thống, những dịch vụ và tính năng trên kênh giao dịch trực tuyến của chúng tôi sẽ Xem thêm