Đăng ký ủy quyền
26-08-2021

Theo quy định hiện hành, việc đăng ký ủy quyền giao dịch chứng khoán phải có sự chứng thực của các Văn phòng công chứng. Quý Khách hàng đã mở Tài khoản giao dịch chứng khoán có nhu cầu đăng ký ủy quyền, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1
Nghiên cứu kỹ mẫu Hợp đồng ủy quyền (tham khảo) và chuẩn bị hồ sơ tài liệu cần thiết cho việc đăng ký ủy quyền theo quy định của JSI. Cụ thể bao gồm như sau:
• Hợp đồng ủy quyền
Hợp đồng Ủy quyền tài khoản chứng khoán
• Bản sao công chứng CMND/CCCD của Người được ủy quyền;
• Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại JSI / Xác nhận số tài khoản giao dịch chứng khoán từ JSI.

Bước 2
Điền đầy đủ, chính xác các thông tin của Người ủy quyền và Người được ủy quyền, nội dung ủy quyền vào Mẫu Hợp đồng ủy quyền với số lượng 04 bản.

Bước 3
Người ủy quyền và Người được ủy quyền mang Hợp đồng ủy quyền, Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại JSI / Xác nhận số tài khoản giao dịch chứng khoán từ JSI đến Phòng Công chứng để làm thủ tục ủy quyền.

Bước 4
Người ủy quyền mang theo 01 bộ Hợp đồng ủy quyền đã công chứng đến quầy giao dịch của JSI để thực hiện việc ủy quyền.

Bước 5
Hoàn tất đăng ký ủy quyền: Ngay khi hồ sơ đăng ký ủy quyền được phê duyệt, nhân viên nghiệp vụ của JSI sẽ khai báo thông tin ủy quyền vào hệ thống; hướng dẫn Quý Khách hàng cách thức giao dịch thông qua ủy quyền tại JSI.