Hướng dẫn ứng trước tiền bán
13-08-2021

I. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN THÔNG THƯỜNG

Lưu ý: Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (JSI) chỉ cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán đối với các khách hàng trong nước mở tài khoản giao dịch do JSI quản lý tiền.

Để thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán qua điện thoại hoặc qua phương thức trực tuyến Quý khách cần ký Hợp đồng giao dịch điện tử với JSI.

  1. Ứng trước tiền bán chứng khoán tại Quầy/Điện thoại

Khách hàng có nhu cầu ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN có thể tới quầy (mang theo CMND/CCCD) hoặc liên hệ với JSI qua điện thoại (024.3791 1818) và cung cấp những thông tin sau đây:

– Tên KH

– Số TK giao dịch tại JSI (101C……)

– Số CMND, mật khẩu giao dịch

– Số tiền muốn ứng trước.  

Đối với Khách hàng yêu cầu ứng trước tại quầy, nhân viên giao dịch của JSI sẽ in Giấy đề nghị kiêm hợp đồng ứng trước tiền bán chứng bán để khách hàng ký xác nhận các thông tin về lệnh ứng trước.

Đối với Khách hàng yêu cầu ứng trước qua điện thoại, chúng tôi sẽ ghi âm lại lệnh ứng trước của Quý khách.

Sau khi đã có đủ thông tin về khách hàng và lệnh ứng trước, nhân viên giao dịch của JSI sẽ thực hiện lệnh ứng, ghi tăng tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách.

  1. Ứng trước tiền bán chứng khoán qua Giao dịch trực tuyến

Bước 1:  Khách hàng đăng nhập vào giao dịch trực tuyến trên website chính thức của JSI (www.japan-sec.vn), chọn Menu Tiện ích => Ứng trước.

Bước 2: Nhập các thông tin giao dịch ứng trước: chọn giao dịch bán muốn ứng trước (theo ngày giao dịch), số tiền muốn ứng trước. 

Bước 3: Khách hàng đồng ý với số tiền ứng trước và phí ứng trước theo quy định của JSI => Nhập mật khẩu Giao dịch => Xác nhận => Hệ thống thông báo giao dịch thành công.

II. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TỰ ĐỘNG

Để sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động, Quý khách cần đăng ký với JSI

Sau khi Quý khách hoàn thiện thủ tục đăng ký dịch vụ, tài khoản của khách hàng sẽ được kích hoạt tính năng ứng trước tiền bán chứng khoán tự động. Theo đó, mỗi khi Quý khách có lệnh khớp bán chứng khoán thành công, giá trị tiền bán chứng khoán (sau khi đã trừ phí, thuế) sẽ được tự động cộng vào sức mua của Quý khách.

Quý khách có thể sử dụng sức mua này để thực hiện các lệnh giao dịch mua chứng khoán tiếp theo mà không cần phải thực hiện thao tác ứng tiền bán chứng khoán như thông thường.

Cuối ngày giao dịch, nếu lệnh mua của Quý khách khớp theo kết quả giao dịch từ các Sở GDCK gửi về, JSI sẽ thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán trên tài khoản của Quý khách, số tiền ứng sẽ bằng giá trị lệnh mua đã khớp cộng với các khoản phí mua và phí ứng trước.