Biểu phí dịch vụ

Quý khách vui lòng tham khảo file đính kèm dưới đây về Biểu phí dịch vụ của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản. Biểu phí giao dịch (áp dụng từ 01.01.2022)