CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023
19-06-2023

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO vào ngày 19/06/2023.

Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_CBTT_Hop dong kiem toan 2023 VACO