CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021
26-05-2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO ngày 26/05/2021.

Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_CBTT Hop dong kiem toan 2021 VACO