CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022
09-06-2022

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO vào ngày 09/06/2022.

Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_CBTT_Hop dong kiem toan 2022 VACO