CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng
03-01-2019

CK Nhật Bản CBTT: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Lục Thị Thủy và bổ nhiệm Kế toán trưởng Mai Thị Dung từ ngày 02/01/2019.

Chi tiết xem tại file đính kèm:JSI_CBTT_Bo nhiem Ke toan truong Mai Thi Dung