CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng
31-01-2019

CK Nhật Bản CBTT: Miễn nhiệm kế toán trưởng Mai Thị Dung, bổ nhiệm Kế toán trưởng Khổng Thị Hương kể từ ngày 01/02/2019.

Chi tiết xem tại file đính kèm:JSI_CBTT_Bo nhiem Ke toan truong Khong Thi Huong