CBTT về việc dịch chuyển trung tâm dữ liệu
26-11-2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản đã chính thức hoàn thiện việc dịch chuyển trung tâm dữ liệu vào trung tâm dữ liệu dự phòng Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ Lô 32A – Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: JSI_CBTT_Dich chuyen trung tam du lieu