Đăng ký ủy quyền

Theo quy định hiện hành, việc đăng ký ủy quyền giao dịch chứng khoán phải có sự chứng thực của các Văn phòng công chứng. Quý Khách hàng đã mở Tài khoản giao dịch chứng khoán có nhu cầu đăng ký ủy quyền, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: Bước 1 Nghiên Xem thêm

Hướng dẫn nộp tiền

      I. KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC Đối với các tài khoản của Quý khách hàng do Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản quản lý tiền Quý khách vui lòng NỘP/CHUYỂN KHOẢN TIỀN vào tài khoản chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng Khoán Nhật Bản theo nội dung như sau: Tên đơn Xem thêm

Thực hiện quyền

I. Các loại quyền như tham dự họp ĐHĐCĐ, bỏ phiếu, nhận cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, nhận gốc và lãi trái phiếu, tách gộp cổ phiếu: Khi có thông báo cổ tức chính thức từ VSD, Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản sẽ thông báo tới Xem thêm

Giao dịch cổ phiếu

Để giao dịch cổ phiếu tại JSI, Quý khách hàng có các cách thức thực hiện giao dịch như sau: Đặt lệnh trực tiếp tại Quầy giao dịch của JSI Đặt lệnh qua giao diện giao dịch trực tuyến Đặt lệnh qua điện thoại QUY ĐỊNH VỀ KÝ QUỸ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Khi đặt Xem thêm

Bản công bố rủi ro

BẢN CÔNG BỐ RỦI RO CT TNHH Chứng khoán Nhật Bản (gọi tắt là JSI) được UBCK Nhà nước chấp thuận cho cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán điện tử cho nhà đầu tư bằng Quyết định số 408/QĐ-UBCK ngày 7/6/2011. Ưu điểm của dịch vụ: Mang lại cho khách hàng sự đơn Xem thêm

Lưu ký chứng khoán

Quý Khách hàng có nhu cầu lưu ký chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (JSI), vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: *** Trường hợp Khách hàng chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán tại JSI, xin vui lòng thực hiện các thủ tục mở tài khoản giao Xem thêm

Đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến

Hệ thống giao dịch trực tuyến của JSI cho phép khách hàng thực hiện nhiều chức năng tiện ích như: • Đặt lệnh thông minh (lệnh thông thường, lệnh có điều kiện và nhân lệnh), • Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến, • Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động • Chuyển Xem thêm

Hướng dẫn ứng trước tiền bán

I. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN THÔNG THƯỜNG Lưu ý: Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản chỉ cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán đối với các khách hàng trong nước mở tài khoản giao dịch do Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản quản lý tiền. Để thực hiện Xem thêm

Hướng dẫn chuyển tiền

I. KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC Để thực hiện chuyển tiền qua điện thoại hoặc qua phương thức trực tuyến Quý khách cần ký Hợp đồng giao dịch điện tử với Công ty TNHH Chứng Khoán Nhật Bản. Rút tiền, Chuyển khoản tiền tại Quầy/Điện thoại Khách hàng/Người được ủy quyền có nhu cầu RÚT TIỀN Xem thêm