Hướng dẫn sử dụng thẻ ma trận
28-06-2022

Nhằm nâng cao tính bảo mật khi thực hiện giao dịch trực tuyến đồng thời tuân thủ các quy định về xác thực giao dịch điện tử của Bộ Tài chính, kể từ ngày 07/07/2022, JSI thực hiện nâng cấp, thay đổi và áp dụng hình thức xác thực bằng thẻ ma trận đối với các giao dịch online.
Để sử dụng hình thức xác thực mới, Quý khách hàng vui lòng xem hướng dẫn tại file đính kèm.

Hướng dẫn sử dụng thẻ ma trận