Thông báo về việc giao dịch bình thường trở lại trên sàn HOSE
02-06-2021

Kính gửi Quý Khách hàng,

Theo công văn số 707/SGDHCM-TV ngày 01/06/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (SGDCK HCM), Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản xin thông báo tới Quý khách hàng việc giao dịch trở lại trên sàn HOSE như sau:
1. Thời gian giao dịch bình thường trở lại: Kể từ ngày 02/06/2021.
2. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 02/06/2021 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch 01/06/2021. Trường hợp ngày 01/06/2021 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu trong ngày 02/06/2021 là giá đóng cửa của ngày 31/05/2021.
Trân trọng,