Giá trị tài sản ròng của quỹ MBVF, MBGF, BVF

Để đăng kí mua hoặc bán chứng chỉ quỹ, quý khách vui lòng liên hệ qua email jsi@japan-sec.vn để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục. Giá trị tài sản ròng của quỹ sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây: ★Quỹ MBCapital: MBGF: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định Xem thêm

Thông báo bảo trì hệ thống

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản xin thông báo lịch bảo trì hệ thống theo kế hoạch như sau:   – Thời gian: từ 8h00 ngày 23/5/2020 (Thứ Bảy) đến 23h00 ngày 23/05/2020 (Thứ Bảy).    Trong quá trình bảo trì hệ thống, những dịch vụ và tính năng trên kênh giao dịch trực Xem thêm