Thông báo về nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
11-09-2023

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (JSI) xin gửi lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và đồng hành sử dụng dịch vụ của Chúng tôi trong thời gian qua.

JSI xin thông báo và lưu ý tới Quý Khách hàng là Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ về nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin khi thực hiện giao dịch đối với mã chứng khoán mà Quý Khách hàng có liên quan như sau:

Căn cứ theo Điều 33, Thông tư số 96/2020/TT-BTC, Người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng và người có liên quan của các đối tượng này phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết), công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khi giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá (đối với cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ) hoặc theo giá phát hành gần nhất (đối với chứng quyền có bảo đảm) hoặc giá trị chuyển nhượng (đối với quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, quyền mua chứng chỉ quỹ), kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (như các giao dịch cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng chứng khoán và các trường hợp khác).

Quý khách có thể tham khảo quy định về Người nội bộ và Người có liên quan tại đây, quy định về nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Người nội bộ và Người có liên quan tại đây.

Trân trọng.

Tin tiếp theo