Thông báo về việc chuyển khoản danh mục chứng khoán của Aizawa Securities Co., Ltd
21-09-2021

Kính gửi: Các Quý Công ty mục tiêu

          Công ty chúng tôi được sở hữu 100% vốn bởi Công ty Aizawa Securities Co., Ltd. Đây là công ty có bề dày lịch sử hoạt động hơn 100 năm trong lĩnh vực chứng khoán tại Nhật Bản. Tại Việt Nam, Công ty chứng khoán Aizawa Securities đã là cầu nối đầu tư cho hàng chục nghìn nhà đầu tư cá nhân tại Nhật vào thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ năm 2009.

          Thay mặt cho công ty mẹ của mình, Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản xin được thông báo tới Quý công ty mục tiêu một việc như sau:

          Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu về quản trị công ty và tuân thủ quy định của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Aizawa Securities sẽ thực hiện kế hoạch tái cấu trúc công ty để hoạt động theo hình thức công ty mẹ – con. Theo đó, Aizawa Securities sẽ chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh chứng khoán cho công ty con của mình kể từ ngày 1/10/2021. Công ty con được thành lập vào tháng 4/2021 này sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện các giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

          Hiện tại Aizawa Securities đang trong quá trình chuyển khoản danh mục chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam trên tài khoản môi giới của mình sang cho công ty con tiếp quản.

          Vậy Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản xin thông báo tới các Quý Công ty mục tiêu được biết về việc chuyển danh mục chứng khoán trên tài khoản môi giới khách hàng của Công ty Chứng khoán Aizawa Securities Co., Ltd cho công ty con của họ sẽ không dẫn tới sự thay đổi nào về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phần của Quý Công ty và cũng không làm thay đổi ngưỡng phải công bố thông tin và chào mua công khai.

Trân trọng!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Chi tiết thông báo