Giá trị tài sản ròng của quỹ MBBOND, MBVF, BVF
27-11-2020

Để đăng kí mua hoặc bán chứng chỉ quỹ, quý khách vui lòng liên hệ qua email jsi@japan-sec.vn để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục.

Giá trị tài sản ròng của quỹ sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây:

★Quỹ MBCapital:

MBBOND: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 27/11/2020:11,757đồng

http://www.mbcapital.com.vn/quan-ly-quy/quy-dau-tu-trai-phieu/

MBVF: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 12/11/2020: 16,483 đồng

http://www.mbcapital.com.vn/quan-ly-quy/quy-dau-tu-gia-tri-mb-capital/

★Quỹ Bảo Việt:

BVFED: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 26/11/2020:15,196 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVFED

BVBF:    Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 25/11/2020: 16,253 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVBF

BVPF:    Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 27/11/2020: 12,362 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVPF

Cám ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ công ty chúng tôi.