Giá trị tài sản ròng của quỹ MBVF, MBGF, BVF
06-07-2020

Để đăng kí mua hoặc bán chứng chỉ quỹ, quý khách vui lòng liên hệ qua email jsi@japan-sec.vn để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục.

Giá trị tài sản ròng của quỹ sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây:

★Quỹ MBCapital:

MBGF: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 01/07/2020:10,864 đồng

http://www.mbcapital.com.vn/quan-ly-quy/mb-capital-growth-fund-mbgf/

MBVF: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 02/07/2020: 14,180 đồng

http://www.mbcapital.com.vn/quan-ly-quy/investment-funds-worth-mb-capital/

★Quỹ Bảo Việt:

BVFED: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 02/07/2020:12,952 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVFED

BVBF:    Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 01/07/2020: 15,618 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVBF

BVPF:    Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 03/07/2020: 10,684 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVPF

Cám ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ công ty chúng tôi.