Giá trị tài sản ròng của quỹ MBBOND, MBVF, BVF
26-05-2023

Để đăng kí mua hoặc bán chứng chỉ quỹ, quý khách vui lòng liên hệ qua email jsi@japan-sec.vn để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục.

Giá trị tài sản ròng của quỹ sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây:

★Quỹ MBCapital:

MBBOND: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 23/05/2023:13,267 đồng

http://www.mbcapital.com.vn/quan-ly-quy/quy-dau-tu-trai-phieu/

MBVF: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 23/05/2023: 17,404 đồng

http://www.mbcapital.com.vn/quan-ly-quy/quy-dau-tu-gia-tri-mb-capital/

★Quỹ Bảo Việt:

BVFED: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 25/05/2023:17,809 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVFED

BVBF: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 24/05/2023: 18,401 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVBF

BVPF: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 23/05/2023: 15,304 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVPF

Cám ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ công ty chúng tôi.