CBTT về việc điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động do cập nhật thông tin cá nhân người đại diện theo pháp luật

Ngày 31/08/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 68/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (JSI) cập nhật thông tin hộ chiếu và địa chỉ người đại diện theo pháp luật của Công ty.   Chi tiết Xem thêm

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau: Ngày 03/08/2022, Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng kýthay đổi lần thứ 13. Theo đó Công Xem thêm