Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2020
31-08-2020

Căn cứ Thông báo của Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 02/09/2020 như sau:

 

Sự kiện

Ngày nghỉ giao dịch

Ngày Quốc Khánh 02/09

Ngày 02/09/2020 (Thứ 4)

Chúng tôi xin trân trọng thông báo để Quý nhà đầu tư được biết và xin kính chúc các Quý nhà đầu tư một kỳ

nghỉ lễ vui vẻ.