Giá trị tài sản ròng của quỹ MBVF, MBGF, BVF
11-10-2019

Để đăng kí mua hoặc bán chứng chỉ quỹ, quý khách vui lòng liên hệ qua email jsi@japan-sec.vn để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục.

Giá trị tài sản ròng của quỹ sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây:

★Quỹ MBCapital:

MBGF: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 09/10/2019: 11,191 đồng

MB Capital Growth Fund (MBGF)

MBVF: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 03/10/2019: 14,525 đồng

MB Capital Value Fund (MBVF)

★Quỹ Bảo Việt:

BVFED: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 10/10/2019: 14,901 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVFED

BVBF:    Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 09/10/2019: 15,079 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVBF

BVPF:    Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 08/10/2019: 11,281 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVPF

Cám ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ công ty chúng tôi.