Giá trị tài sản ròng của quỹ MBVF, MBGF, BVF
16-08-2019

Để đăng kí mua hoặc bán chứng chỉ quỹ, quý khách vui lòng liên hệ qua email jsi@japan-sec.vn để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục.

Giá trị tài sản ròng của quỹ sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây:

★Quỹ MBCapital:

MBGF: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 06/08/2019: 10,865 đồng

MB Capital Growth Fund (MBGF)

MBVF: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 08/08/2019: 14,372 đồng

MB Capital Value Fund (MBVF)

★Quỹ Bảo Việt:

BVFED: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 15/08/2019: 14,406 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVFED

BVBF:    Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 14/08/2019: 14,535 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVBF

BVPF:    Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá 13/08/2019: 11,475 đồng

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVPF

Cám ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ công ty chúng tôi.