CBTT Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
19-06-2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản trân trọng thông báo và kính mời các Quý vị Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty:

 

  1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự cuộc họp:
  • Thời gian họp: 9h00 ngày 29/06/2018.
  • Địa điểm họp: Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản – Tầng 4, tòa nhà Viglacera-Exim, số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày 13/06/2018). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản có dấu đỏ của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản (theo mẫu của Công ty được đính kèm theo Thông báo này).

 

  1. Nội dung Đại hội: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường với các nội dung cụ thể như sau:
  • Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  • Thay đổi địa chỉ Công ty
  • Tăng vốn điều lệ bằng phương thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.
  • Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

–     Thông báo mời họp;

–     Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

–     Giấy uỷ quyền (Trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

 

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận/ uỷ quyền gửi kèm) bằng fax/email tới: 024.3791 5808/ thuylth@japan-sec.vn hoặc gửi qua đường bưu điện tới Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản trước 15:00 ngày 28/06/2018.

 

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi tới Quý Cổ đông qua email và được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ: http://www.japan-sec.vn (xem phần Quan hệ cổ đông).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ MINH TUẤN

Tài liệu họp được đính kèm: Thong bao Hop DHDCD bat thuong lan 1 2018