Chứng khoán quốc tế
  Index Giá trị Thay đổi % Thay đổi Ngày tháng
  AEX-Index 336.06 0.80 0.24% 18/06/2010
  CAC 40 INDEX 3,687.21 4.13 0.11% 18/06/2010
  DAX INDEX 6,216.98 -6.56 -0.11% 18/06/2010
  FTSE 100 INDEX 5,250.84 -3.05 -0.06% 18/06/2010
  IBEX 35 INDEX 9,971.80 216.70 2.22% 18/06/2010
  Theo nguồn Bloomberg.com
  Mua Nhượng Bán Ngày tháng
  AUD 15,802.8 15,898.19 16,040.58 12/08/2015
  EUR 23,915.46 23,987.42 24,202.26 12/08/2015
  GBP 33,625.64 33,862.68 34,165.97 12/08/2015
  JPY 171.97 173.71 175.27 12/08/2015
  USD 21,785 21,785 21,845 12/08/2015
  Theo nguồn Vietcombank
  VN-INDEX   (27/08/2015)     555,81  9,92     1,82 %  
  Tổng số Giao dịch 50.035 -2,56%
  Tổng KLGD 125.509.880 1,64%
  Tổng GTGD (tỷ) 2.015,43 -0,67%
     
     
     
  <span style="font-size:12px;font-weight:bold;font-family:arial;color:##323433">Đăng nhập</span>
  Đăng nhập
  Tài khoản
  Mật khẩu
  Mở tài khoản | Quên mật khẩu
  Mã CK Giá mở Giá khớp Thay đổi %
  DHG 67,0 71,0 4,0 5,97
  VCF 182,0 186,0 4,0 2,20
  GAS 41,5 44,4 2,9 6,99
  VFG 40,7 43,5 2,8 6,88
  CLC 33,0 35,3 2,3 6,97
  Mã CK Giá mở Giá khớp Thay đổi %


  Đặt lệnh qua điện thoại
  04 3791 1818

  Truy vấn tiền và chứng khoán
  soạn tin: JSI SD gửi 7195

   TCO: 
  1. 1.     Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng cổ phiếu:

  -         Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 689.000 cổ phiếu

  -         Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)

  (Ngày thực hiện quyền là ngày dự kiến)

   (30/07/2015)
   TCO: 
  1. 2.     Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  -         Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 689.000 cổ phiếu

  -         Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)

  (Ngày thực hiện quyền là ngày dự kiến)

   (30/07/2015)
   QTC: 

  QTC: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

   

   (02/07/2015)
   QTC: 

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTC của CTCP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2015
  3. Lý do và mục đích: 
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2014:
            - Tỷ lệ thực hiện: 19%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/07/2015

   (02/07/2015)
   HPG: 

  HPG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, cổ phiếu & Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

   

  -          Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 08/05/2015

  -          Ngày đăng ký cuối cùng                   : 12/05/2015

  Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

  -   Tỉ lệ thực hiện: 20% tương đương tỷ lệ 10:2 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 02 cổ phiếu mới)

  (Ngày thực hiện quyền là ngày dự kiến)

   (30/06/2015)
   BBC: 

  BBC: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

   

  -          Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 06/05/2015

  -          Ngày đăng ký cuối cùng                               : 08/05/2015

  Thời gian thực hiện: ngày 06/06/2015

   (06/06/2015)
   VRC:   (06/06/2015)
   BAM: 

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAM của CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2015
  3. Lý do và mục đích: 
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 02/06/2015
            - Địa điểm tổ chức họp: Khu Resort Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
  + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc;
  + Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
  + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên;

   (02/06/2015)
   HJS: 
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HJS của CTCP Thủy điện Nậm Mu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2015
  3. Lý do và mục đích: 
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 9 Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
            - Nội dung họp: 
             + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;
             + Phương hướng mục tiêu năm 2015;
             + Một số nội dung khác;
             + Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
  (Ngày thực hiện quyền là ngày dự kiến)
     
   (30/05/2015)
   SDE: 

   

   

   (30/05/2015)
  Liên kết:
  Đường dây nóng
  (84-4) 3791 1818
  Email: info@japan-sec.vn
  Công ty CP chứng khoán Nhật Bản
  Trụ sở : Tầng 3 và 4, tòa nhà Viglacera -Exim, Số 2 Hoàng Quốc Việt , Cầu Giấy, Hà nội.
  Tel : 04 3791 1818       Fax : 04 3791 5808      Email: info@japan-sec.vn
  Lượt truy cập: 18355209
  Thiết kế bởi: Active Group