Chương trình ưu đãi dành cho các Quỹ Bảo Việt

Từ 24/04/2023 đến 19/05/2023, các quỹ BVBF, BVPF, BVFED thuộc quản lý của Công ty Quản Lý Quỹ Bảo Việt áp dụng chương trình ưu đãi giảm phí. Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng truy cập đường link sau đây: https://baovietfund.com.vn/tin-tuc/tung-bung-mung-dai-le-30-4–1-5-s10505