TDT: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch

Theo công văn số 159/TB-SGDHN ngày 03/03/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TDT niêm yết bổ sung, cụ thể:   Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT Mã chứng khoán: TDT Mã ISIN: VN000000TDT8 Ngày Xem thêm