SCO: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: CTCP Công nghiệp Thủy Sản Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Công nghiệp Thủy Sản Mã chứng khoán: SCO Mã ISIN: VN000000SCO3 Mệnh giá: 10,000 Xem thêm