Mở tài khoản

Quý Khách hàng có nhu cầu mở Tài khoản GDCK, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: Cụ thể như sau: Bước 1: Khách hàng cá nhân trong nước: Quý khách mang chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực đến Công ty chứng khoán Nhật Bản tại: Tầng 14, tòa nhà TNR Xem thêm

Thực hiện quyền

I. Các loại quyền như tham dự họp ĐHĐCĐ, bỏ phiếu, nhận cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, nhận gốc và lãi trái phiếu, tách gộp cổ phiếu: Khi có thông báo cổ tức chính thức từ VSD, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản sẽ thông báo Xem thêm