Hướng dẫn giao dịch Chứng quyền (CW)

1. Chứng quyền có bảo đảm- Covered Warrant (CW) là gì? Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ Xem thêm