Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
24-12-2018

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và thấu hiểu thông lệ trên thị trường quốc tế đến từ Nhật Bản, JSI sẽ cùng với Quý khách hàng thực hiện hoàn thiện việc mua bán, sáp nhập một cách thành công và hiệu quả.

Khách hàng sẽ được cung cấp những dịch vụ sau: 

– Tư vấn lựa chọn đối tượng sáp nhập, khảo sát tình hình hoạt động và hồ sơ pháp lý, xác định giá trị doanh nghiệp / đối tượng sáp nhập;

– Tư vấn xây dựng chiến lược thực hiện, đàm phán hợp đồng, hỗ  trợ soạn thảo các tài liệu cần thiết khác phục vụ cho việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp (nếu cần thiết);

– Hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát; định giá và làm các thủ tục có liên quan.