Tin từ UBCKNN

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Ngày 23/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ , địa chỉ: Xem thêm

Xem tiếp...