Tin từ UBCKNN

UBCKNN ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBCK về việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Chứng khoán Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBCK ngày 8/11/2019 về việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 28/UBCK-GPHĐKD ngày 15/12/2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho CTCP Chứng khoán Hà Nội. UBCKNN

Xem tiếp...
 
VN-Index:
VN30:
HNX:
UPCoM: