Tin từ UBCKNN

Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã được phê duyệt

Ngày 7/1/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu tổng quát của Đề án là Thành lập Sở GDCK Việt Nam theo mô hình công ty mẹ – con trên cơ sở sắp xếp lại Sở GDCK Xem thêm

Xem tiếp...