List of Licensed Brokers
02-01-2019

 

 

FULL NAME

POSITION

SECURITIES PRACTISING CERTIFICATE

ANALYST PRACTISING CERTIFICATE

FUND MANAGEMENT PRACTISING CERTIFICATE

Tsuyoshi Imai Chairman and CEO

002146/PTTC

Tomonori Tsuchiya DCEO in charge of Trading department

002452/PTTC

Nguyễn Thị Thu Trang DCEO in charge of Management office 003151/MGCK

002502/PTTC

Bùi Thị Hòa Internal control & Risk management

00073/MGCK

002443/PTTC 001788/QLQ
Bùi Thị Thanh Nhàn Head of Trading department

002047/MGCK

002273/PTTC

001601/QLQ

Phạm Phương Thảo Trading department

003913/MGCK

Lê Thị Hồng Thúy Management Department

005051/MGCK

Nguyễn Thị Hương Bộ phận Quản trị

005133/MGCK

Nguyễn Thúy Hằng Nghiệp vụ Chứng khoán

005130/MGCK

Nguyễn Thị Quyên Nghiệp vụ Chứng khoán

005131/MGCK

Tân Hoàng Tuấn Nghiệp vụ Chứng khoán

00364/MGCK