CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO vào ngày 18/06/2024. Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_CBTT_Hop dong kiem toan 2024 VACO

Giá trị tài sản ròng của quỹ MBBOND, MBVF, BVF

Để đăng kí mua hoặc bán chứng chỉ quỹ, quý khách vui lòng liên hệ qua email jsi@japan-sec.vn để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục. Giá trị tài sản ròng của quỹ sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây: ★Quỹ MBCapital: MBBOND: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định Xem thêm