Giá trị tài sản ròng của quỹ MBBOND, MBVF, BVF

Để đăng kí mua hoặc bán chứng chỉ quỹ, quý khách vui lòng liên hệ qua email jsi@japan-sec.vn để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục. Giá trị tài sản ròng của quỹ sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây: ★Quỹ MBCapital: MBBOND: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định Xem thêm

Thông báo về việc chốt quyền tham dự đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024

Kính gửi Quý khách hàng, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo chốt quyền tham dự Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ mở BVBF, BVFED và BVPF. Chi tiết tại file đính kèm: https://img.baovietfund.com.vn/BVBF https://img.baovietfund.com.vn/BVFED https://img.baovietfund.com.vn/BVPF   Trân trọng.

Chương trình ưu đãi dành cho các Quỹ Bảo Việt

Từ 24/04/2023 đến 19/05/2023, các quỹ BVBF, BVPF, BVFED thuộc quản lý của Công ty Quản Lý Quỹ Bảo Việt áp dụng chương trình ưu đãi giảm phí. Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng truy cập đường link sau đây: https://baovietfund.com.vn/tin-tuc/tung-bung-mung-dai-le-30-4–1-5-s10505